ป้ายทอดามาค

blog


ป้ายทอระบบนี้จะใช้ปริมาณเส้นด้ายที่เยอะ ชิ้นงานที่ออกมาจะมีความละเอียดสวยกว่าป้ายทอชนิดอื่นๆ

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร