ป้ายทอดามาค

blog


ป้ายทอระบบนี้จะใช้ปริมาณเส้นด้ายที่เยอะ ชิ้นงานที่ออกมาจะมีความละเอียดสวยกว่าป้ายทอชนิดอื่นๆ

August 28 , 2018

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร