เปรียบเทียบป้ายเหล็กและป้ายทองเหลืองหลังชุบนิเกิ้ลเงา

blog


เปรียบเทียบป้ายเหล็กและป้ายทองเหลืองหลังชุบนิเกิ้ลเงา

ข้อแตกต่าง
ป้ายทองเหลือง มีความเงามากกว่า
ป้ายเหล็ก มีโอกาสขึ้น "สนิม"
ป้ายทองเหลือง จะไม่ขึ้น "สนิม"

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร