ป้ายทอละเอียดตัดเลเซอร์รูปทรง

blog

สำหรับลูกค้าที่ต้องการได้ป้ายทอลาเบลตามรูปทรงที่ต้องการนอกเหนือจากสี่เหลี่ยม ตัวป้ายทอจะต้องผ่านกระบวนการตัดเลซอร์เพื่อให้ได้ป้ายทอตามรูปทรงที่ลูกค้าต้องการ

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร